Forwarding Olelo Resources from UH Maui Community College

Aloha ʻāina iā kākou!

Below is a list of links to resources created by E Hoʻoulu Lāhui, Hawaiian Studies and Language Program at the University of Hawaiʻi Maui College.

E Hoʻoulu Lāhui Website: ehooululahui.maui.hawaii.edu

This website is a repository of resources used in Papa ʻŌlelo Hawaiʻi (Hawaiian Language Classes). Resources like Hawaiian Language Guidelines, accompanied by short video lessons taught by Kumu Kaleikoa Kaʻeo. As well as collections of Mele (songs) and Moʻolelo (stories).

Moʻolelo Recordings include ʻAukelenuiaʻīkū, Lonoikamakahiki, Punia, ʻUmi, Kalapana, Eleʻio, Cinikalela, KaehuikimanōoPuʻuloa, Kaʻao no ʻAiʻai, Ka Makani Kāʻili Aloha, Lupekapuikeahomakaliʻi, Kapaʻahu, Nā ʻŌlelo Holokaʻau, No Hema, Waiʻānapanapa and more.

  1. Apple Podcasts
  2. Google Play Music
  3. SoundCloud

You can directly access the recordings of Moʻolelo read by various Hawaiian language speakers through these channels. You can also access these recordings on our website, but through these services you can subscribe to the podcasts to sync them to your mobile devices and get notified about updates.

E Hoʻoulu Lāhui Youtube Channel


Kualapuu Public Charter Elementary School